Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2012

daaaq
22:40
Jeżeli do tego czasu z Ciebie nie zrezygnowałam, to już nie zrezygnuje.
— mooonroe.soup.io
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamodelinka modelinka
daaaq
22:39
Mógłbym napisać milion wersów o tym jak cierpię. Kląć jeszcze głośniej i jeszcze częściej albo odejść nie mówiąc nic więcej
— Małpa
Reposted frombasia basia viamodelinka modelinka

February 17 2012

daaaq
11:23
4076 1515
Reposted fromnovacane novacane viazupaaa zupaaa
daaaq
11:22
8737 9d80 500
Reposted fromMelody14 Melody14 viazupaaa zupaaa
daaaq
11:22
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie viazupaaa zupaaa

February 14 2012

daaaq
12:47
3012 bcb9
Reposted fromschmutzigefinken schmutzigefinken viazupaaa zupaaa
daaaq
12:47
1577 390f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viazupaaa zupaaa
daaaq
12:47
To, że nie rozmawiamy, nie znaczy, że o Tobie nie myślę. Po prostu próbuję się zdystansować, bo wiem, że nie mogę Cię mieć.
— Wiz Khalifa
Reposted frommefir mefir viamodelinka modelinka
daaaq
12:46
daaaq
12:46
0117 61c5
daaaq
12:46
2784 5b62 500
Reposted fromedytalen edytalen viazupaaa zupaaa
daaaq
12:45
Czy tęskniłbyś za mną, gdybym wyszła i nie wróciła?
Gdybyś nie mógł mnie znaleźć wśród innych ludzi
wśród twarzy, wśród dłoni, wśród osób.
Jak szybko byś zapomniał jaki mam kolor oczu?
Jaki mam odcień włosów, jak szybko bije mi serce?
Gdybyś miał mnie nie zobaczyć, co zrobiłbyś w przed dzień?
daaaq
12:45
przecież kiedyś ktoś w końcu doceni to, że jesteś.
Reposted frommefir mefir viaironicznemarzenia ironicznemarzenia
daaaq
12:45
Zimno fizycznie, psychicznie, emocjonalnie.
Reposted frommefir mefir viaironicznemarzenia ironicznemarzenia
daaaq
12:45
na pierwszy rzut oka - nie widać, że kocham
— Luxtorpeda
daaaq
12:45
2703 c912
cycki
Reposted fromzagadka zagadka viawyidealizowana wyidealizowana
daaaq
12:44
Reposted fromoll oll viamodelinka modelinka
daaaq
12:44
nie pojawiaj się, gdy wiesz, że niedługo znikniesz
— fromlife.pl
daaaq
12:44
Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.
— Błękitny zamek
daaaq
12:44
Nie decyduj w złości, nie obiecuj w szczęściu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl